GDPR

Ormar za CD i DVD sa staklenim vratima

Osnovna namjena ovog ormara jest pohrana, čuvanje i izlaganje nosača zvuka i slike. Vrata ormara izrađena su od stakla što omogućuje pregledavanje robe bez otvaranja vrata. U unutrašnjosti ormara nalazi se osam polica za pohranu nosača zvuka i slike. Svaka je polica postavljena na klizne vodilice koje omogućavaju izvlačenje police te lakši pregled i odabir CD-ova i DVD-ova.

Značajke ormara za CD i DVD:

  • Ormar je namijenjen za smještaj, čuvanje i izlaganje CD-ova.
  • Izrađen u iveralu u dekoru po izboru.
  • Sa prednje strane ormara staklena su vrata sa bravom za zaključavanje
  • Unutar ormara nalazi se 8 polica za smještaj CD-ova
  • Svaka polica je na kliznim vodilicama koje omogućuju izvlačenje polica izvan ormara te je time moguć l lakši pregled i odabir CD-ova
  • Svaki CD ima svoje točno određeno mjesto, sa čime je osigurano da se CD-ovi ne urušavaju prilikom uzimanja i umetanja na policu

Posebne značajke

Dimenzije ormara V x Š x D (mm) Kapacitet ormara (kom CD-a)
Dimenzije ormara V x Š x D (mm) 1750 x 1050 x 385 Kapacitet ormara (kom CD-a) 672

Brošure i dokumenti