GDPR

Paletni shuttle regali (multi deep)

Multi deep regalni sustavi (tunelski “satelite" regalni sustavi) predstavljaju regalni sustav izveden iz drive-in regala, gdje se palete (EUR, Euro-box ili kontejneri) postavljaju, jedna iznad druge, na specijalne nosače (vodilice / konzole) u tunele, a odvoz paleta u dubinu tunela se odvija pomoću posebnog uređaja - shuttle-a.

Shuttle uređaj se postavlja s prednje prilazne strane regala na konzole (vodilice), uz pomoć viličara i/ili regalne dizalice (automatiziranog sustava). Konzole (vodilice) s prednje prilazne strane se nalaze na početku kanala (tunela). Pomoću naredbe s daljinskog upravljača, shuttle preuzima (podiže) paletu i odvozi duž regalnog tunela te smješta paletu dublje na poziciju (u regalu) ili je doprema iz regala, na prednju stranu, gdje ju preuzima viličar i/ili dizalica.

Multi deep regalni sustavi koji omogućavaju veliki kapacitet uskladištene robe po jedinici površine (volumena), odlična su alternativa drive-in, push-back i protočnim skladišnim sustavima.

Multi deep sustavi najčešće služe za skladištenje velike količine istovrsne robe (mali-srednji broj artikala), s dužim rokom trajanja i/ili niskom-srednjom frekvencijom izlaza iste.

Ugradnjom shuttle regala postojeći prostor se može koristiti i do 90% učinkovitije, nego s klasičnim paletnim regalnim sustavom za skladištenje paleta.

Frekvencija obrtaja se može povećati upotrebom većeg broja shuttle uređaja, kao i pristupom s obje strane (drive-through) – npr. s jedne strane je punjenje, a s druge pražnjenje.

Zbog minimuma koridora (hodnika) omogućuju kompaktno skladištenje.

Prednosti:

  • Kompaktni skladišni sustav
  • Visoka iskoristivost površine i volumena skladišnog prostora
  • FIFO i LIFO načela skladištenja
  • Prikladno za robu osjetljivu na oštećenja
  • Pojedinačni pristup svakom kanalu
  • Niski troškovi kod skladištenja malog broja artikala
  • Idealno je za robu koja se može slagati jedna na drugu
  • Dobra kontrola uskladištene robe